Ролетни врати и ролетни решетки

Ролетните врати и решетки на Hörmann от алуминий и стомана са изключително рентабилни поради гениално опростената си конструкция, включваща само няколко компонента. Това са затварящите устройства, които се доказват непрекъснато в работното ежедневие. Ролетните врати и решетки почти не заемат място над отвора на вратата. Те се навиват компактно зад щурца. Така не се губи ценна площ от халето отстрани и в близост до тавана.

Високата специализация в производството на ролетните врати решетки на Hörmann надхвърля далеч обичайния стандарт. За нашия високопроизводителен екип прилагането на специални решения е ежедневна дейност.

Повече информация ще намерите в съседния каталог, както и при монтажните данни.


Надеждни и доказали се
Ръчното отваряне и затваряне на вратата се улеснява значително с техниката с разтегателни пружини. Така ролетните врати / ролетните решетки SB с размери до 6000 × 4500 мм могат да бъдат придвижвани с минимално прилагане на сила. При ролетните врати / ролетните решетки с предлагано като опция автоматично задвижване техниката с разтегателни пружини защитава механиката на вратата и самото задвижване.


В перфектно съзвучие
За безпроблемната експлоатация на ролетната врата / ролетната решетка се грижи прецизното съгласуване на компонентите врата, задвижване и управление. Тъй като цялостното решение на вратата е само от един производител, взаимодействието на отделните й компоненти е максимално изгладено. Ролетните врати и решетки Hörmann залагат на голямата продължителност на експлоатация и функционалната безопасност, но се отличават и с лесна техническа поддръжка.

Серийно предлагано при WA 300 R S4
В комбинация със задвижването WA 300 R S4 ролетните врати / ролетните решетки SB и TGT впечатляват с голяма степен на безопасност при отваряне и затваряне. Благодарение на серийното ограничение на силите в посока „отворена врата“ и посока „затворена врата“, при повечето варианти на платното и размери не е необходимо монтиране на защита на затварящия кант, за да се изпълнят изискванията на DIN EN 12453.


Минимална загуба на топлина и щадящо движение на вратата
Ролетните врати classic на Hörmann с предлаганата като опция ZAK система затварят по-плътно и така минимизират загубите на топлина. ZAK системата измества барабана по конзолите и направлява прецизно платното на вратата, за да може то да се движи винаги вертикално в направляващите релси. Това щади вратата и се грижи за образуването на по-малко шумове при движение и по-слабото износване. Освен това Ви е необходимо и по-малко пространство за монтаж в областта на щурца.